STAVEBNÉ SYSTÉMY - DOPLNKOVÉ PRODUKTY


VÝROBKY

VELOX - debnenie vencov

Vencová doska VELOX je štiepkocementová doska hrúbky 25 mm v kombinácii s tepelnou izoláciou hrúbky 80 mm určená k obojstrannému debneniu vencovej konštrukcie. Vďaka tepelnej izolácie dochádza k podstatnému obmedzeniu tepelných mostov obvodových vencových konštrukcií.


Výhody

- jednoduchá a rýchla montáž debnenia s izoláciou
- minimálne tepelné mosty
- spony povrchovo upravené
- ľahké vytváranie rohov
- vysoká pevnosť zabudovaného debnenia
- krátka doba montáže (4 min/bm)


Technické vlastnosti

SKLADBA DEBNENIA VENCOV Hrúbka tep. izol.
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Šírka steny
mm
Tep. odpor R
m2K/W
VELOX WS EPS 105-betón-VELOX WS 25 80 do 250 2000 300-440 2,815


Spôsob použitia

Štandardná výška vencových dosiek je do 250 mm. Zvolí sa výška vencovej dosky VELOX. Šírka debnenia je vytvorená v závislosti na šírke steny. Vencová doska sa osadí sponami a uloží na konštrukciu steny. K osadenej doske sa pridávajú vo vodorovnom smere ďalšie vencové dosky a zaisťujú sa klincom cez hrany dosky. Spony VELOX zaisťujú stabilitu vencovej dosky a sú použité v počte 5 ks/ 2 bm vencovej dosky. Vencové dosky sa môžu ľahko rezať a vytvárať tak rôzne tvarové dispozície. Do priestoru medzi vencové dosky sa vloží vodorovná výstuž vztužujúceho venca a veniec sa zaleje betónom predpísanej triedy tak, aby bolo zaručené minimálne krytie výstuže betónom. Vencové dosky VELOX sa používajú pre hrúbky stien 300, 365 a 400 mm.

Dodávka

Vencové dosky VELOX sú dodávané na vratných prekladoch. Povrchovo upravené spony sa zväzujú a dodávajú v 3 zväzkoch po 5 ks na 6 bm vencovej dosky.

Počet vencových dosiek v zväzku: VELOX WS 25 - 80 ks, VELOX WS-EPS 105 - 20 ksVELOX – debnenie vencov so stropnou konštrukciou

Vencová doska VELOX je štiepkocementová doska hrúbky 25 mm v kombinácii s tepelnou izoláciou 80 mm určená k jednostrannému debneniu vencovej konštrukcie v spojení so stropnou konštrukciou. Vďaka tepelnej izolácii dochádza k podstatnému obmedzeniu tepelných mostov obvodových vencových konštrukcií v mieste styku so všetkými typmi stropných konštrukcií ( napr. monoliticko-rebríkový strop VELOX, strop tvorený tehlovými vložkami Miako, keramické stropné konštrukcie, atď.)

Výhody

- jednoduchá a rýchla montáž debnenia s izoláciou
- minimálne tepelné mosty
- spony povrchovo upravené
- ľahké vytváranie rohov
- vysoká pevnosť zabudovaného debnenia
- krátka doba montáže (4 min/bm)


Technické vlastnosti

TYP DEBNENIA VENCA Hrúbka dosky
mm
Hrúbka tep. izol.
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Šírka steny
mm
Tep. odpor R
m2K/W
VELOX WS-EPS 105 105 80 do 250 2000 300-440 2,588


Spôsob použitia

Výšku vencových dosiek VELOX volíme podľa výšky použitého venca alebo stropnej konštrukcie. Štandardná výška debniacich dosiek je do 250 mm. Debnenie vencov sa vytvorí pred montážou stropnej konštrukcie. Vencová doska sa osadí sponami a uloží na konštrukciu steny. K osadenej doske sa pridávajú vo vodorovnom smere ďalšie vencové dosky a v styčných hranách dosiek sa zaisťujú klincom. Spony VELOX zaisťujú stabilitu vencovej dosky. Vencové dosky sa môžu ľahko rezať a vytvárať tak rôzne tvarové dispozície. Do zostávajúceho priestoru debnenia vencov a stropnej konštrukcie sa vkladá vodorovná výstuž vztužujúceho venca, ktorý sa zaleje betónom predpísanej triedy tak, aby bolo zaručené minimálne krytie výstuže betónom. Vencové dosky VELOX sa používajú pre hrúbky stien 300, 365 a 400 mm.

Dodávka

Vencové dosky VELOX sú dodávané na vratných prekladoch.
Povrchovo upravené spony sa zväzujú a dodávajú v 3 zväzkoch po 5 ks na 6 bm vencovej dosky.
Počet vencových dosiek v zväzku: VELOX WS-EPS 105 - 20 ks.


SPÔSOB MONTÁŽE

Postup osadenia vencových dosiek VELOX

VELOX – debnenie vencov

1. Osadenie obojstrannej spodnej spony na spodnú časť vonkajšej
    vencovej dosky s izoláciou v počte 5 ks/2 bm a nasledovné
    osadenie na rovnú stenu.

2. Osadenie druhej vnútornej vencovej dosky na stenu do obojstranných
    spôn. Zárezy na vencových doskách pre uchytenie jednostranných
    spôn sú vždy na hornej strane dosky.
3. Vytvorenie vztužujúceho venca medzi vencovými doskami
4. Osadenie jednostranných ukončovacích spôn do predom pripravených
    zárezov na hornej strane vencových dosiek v počte 5 ks/2 bm.
5. Zarovnanie debnenia venca na stene a vylievanie venca
    betónovou zmesou predpísanej triedy.


VELOX – debnenie vencov so stropnou konštrukciou